COVID-19 i Blant

Rydym wedi dod o hyd i’r PDFau darluniadol hyn am y pandemig CORVID-19 sy’n helpu plant i ddeall beth yw Coronavirus a beth allant ei wneud i’w atal rhag lledaenu.

Ysgrifennwyd y llyfrau hyn ar gyfer plant ledled y byd y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Dylai rhiant, rhoddwr gofal neu athro eu darllen ochr yn ochr â phlentyn neu grŵp bach o blant. Nid yw’n cael ei annog i blant eu darllen yn annibynnol heb gefnogaeth rhiant, rhoddwr gofal neu athro.

Coronafeirws

Coronafeirws – Llyfr i blant


“Mae yna air newydd ac efallai dy fod ti wedi’i glywed.
 
Efallai y byddi di’n clywed pobl yn siarad amdano neu efallai y byddi di’n ei glywed ar y newyddion. Oherwydd y gair hwn alli di ddim mynd i’r ysgol. Dyma pam na alli di fynd allan yn aml iawn na mynd i gwrdd â dy ffrindiau. Efallai mai dyma pam fod yr oedolyn neu’r oedolion sy’n gofalu amdanat ti gartref ar hyn o bryd.”

 


My Hero is You

My Hero is You


“Sara’s mum is her hero because she is the best mum and the best scientist in the world. But even Sara’s mum cannot find a cure for the coronavirus.
 
“What does COVID-19 look like?” Sara asked her mum…”