Clwb Celf Ddydd Sadwrn

Mae Llantarnam Grange yn paratoi ar gyfer eu tymor newydd o Glwb Celf Ddydd Sadwrn! Bydd y clwb yn digwydd yn fisol a’i nod yw helpu plant i ddysgu sgil greadigol newydd a sefydlu llawenydd creadigrwydd mewn amgylchedd hwyliog a chefnogol.

Mae sesiwn y bore ar gyfer dysgwyr ifanc rhwng 7 a 10 oed yn amgylchedd hwyliog a chreadigol i blant archwilio ac arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau creadigol, gan gynnwys paentio, printio, collage a serameg.

Mae sesiwn y prynhawn ar gyfer dysgwyr hŷn rhwng 11 ac 16 oed yn rhoi cyfle i gyfranogwyr archwilio ystod eang o ffurfiau celf mewn gweithdai ymarferol, lle gallant gael cyngor a chymorth gyda’r prosiectau celf y maent yn gweithio arnynt gartref neu yn yr ysgol.

Mae’r sesiynau misol yn para 2 awr, gyda sesiwn y bore yn rhedeg rhwng 10am a 12pm a’r prynhawn rhwng 1pm a 3pm. Cost y cwrs yw £60, sef £6 y sesiwn yn unig. Am fwy o wybodaeth ac i archebu cysylltwch â Llantarnam Grange.

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yw’r lleoliad celfyddydau cymhwysol allweddol wedi’i leoli mewn maenordy Fictoraidd, gyda hanes cyfoethog sy’n dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif yng Nghwmbrân. Mae wedi bod yn ganolfan gelfyddydau ers dros 50 mlynedd gan gyflwyno rhaglen uchelgeisiol o gelf gymhwysol a dysgu cyfoes.

Dangoswch fwy