Casgliadau Ar-lein

Gall casgliadau ac archifau fod yn lle gwych i gael ysbrydoliaeth ar gyfer y celfyddydau mynegiannol. Dyma restr o gasgliadau ac archifau ar-lein i chi ymchwilio iddyn nhw gartref.

Casgliadau Arlein

Casgliadau Arlein


Chwilio o dros 33,000 o wrthrychau gyda delweddau hyfryd a gwybodaeth am eu defnydd, eu hanes a’u lleoliad.
 
Gan ddefnyddio geiriau allweddol gallwch ddod o hyd i ystod eang o wrthrychau cyfareddol. Mae’r holl wrthrychau yn cael eu cadw yng nghasgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ac maent yn cynnwys gwrthrychau o Gymru sy’n dyddio o oes y Rhufeiniaid i’r 20fed ganrif.

 


Art UK

Art UK


Y cartref arlein ar gyfer pob casgliad celf gyhoeddus yn y DU, gyda bron i 250,000 o weithiau celf. Mae Art UK yn sicrhau bod celf ar gael i bawb – er mwynhad, dysgu ac ymchwil.
 
Gallwch chwilio am weithiau celf neu artistiaid, neu archwilio celf yn ôl thema trwy bynciau. Gyda straeon straeon yn tynnu sylw artistiaid, symudiadau, casgliadau, arddangosfeydd a themâu.

 


Casgliad y Werin Cymru

Casgliad y Werin Cymru


Casgliad o ffotograffau, dogfennau, recordiadau sain a fideo a straeon diddorol sy’n cysylltu â hanes, diwylliant a phobl Cymru.
 
Daw’r eitemau hyn nid yn unig gan sefydliadau cenedlaethol ond hefyd gan unigolion, grwpiau cymunedol lleol ac amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd bach ledled Cymru.