Canolbwynt ar theatr a pherfformiad

Mae gennym bedwar theatr wych yn Ne-ddwyrain Cymru: Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, The Blake Theatre, Trefynwy, Theatr Bwrdeistref, Y Fenni a Glan yr Afon, Casnewydd.

Rydym yn gweithio gyda’r holl sefydliadau celfyddydau, diwylliant ac etifeddiaeth yn ein rhanbarth , ac ynghyd â’r theatrau, rydym wedi casglu rhestr o uchafbwyntiau theatr, perfformiad a cherddoriaeth sy’n wych ar gyfer ysgolion, nid yn unig ar gyfer cefnogi darpariaeth y cwricwlwm y celfyddydau mynegiannol, ond hefyd ar gyfer darpariaethau trawsgwricwlaidd ac allgyrsiol, megis clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau.

Muckers: Cwrs i athrawon ac addysgwyr
13 Tachwedd, 2019
Sefydliad y Glowyr, Coed Duon

Ydy’ch disgyblion yn astudio’r testun ‘Muckers’? Hoffech chi fynd ar daith i’r theatr i weld cynhyrchiad Theatr Iolo? Yna ymunwch â’n cwrs datblygiad proffesiynol AM DDIM i’ch helpu i gynllunio prosiect am ‘Muckers’ fel rhan o’r ‘profiad’ ar gyfer dysgu ehangach gyda’ch disgyblion. Byddwn yn talu £100 tuag at y gost ac yn eich helpu i wneud cais am grant ‘Ewch i Weld’ i dalu am gludiant a thocynnau ar gyfer eich disgyblion.

Cyngor Celfyddydau Cymru – Grant Ewch i Weld
Beth am wneud cais am y grant hwn o hyd at £1000 i ariannu tocynnau a chludiant i weld theatr fyw, cymryd rhan mewn gweithdai theatr, neu ymweld â lleoliad celfyddydol neu ddiwylliannol. Gellir gwneud y cais yn gyflym a byddwch yn clywed o fewn pedair wythnos os yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus. Angen help? Ffoniwch y Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg i drafod yr hyn hoffech chi ei wneud.

Cynllun Noson Allan i Ysgolion
Dod â sioeau teithiol proffesiynol i ysgolion a lleoliadau diwylliant lleol. Gall ysgolion cofrestru fel hyrwyddwr, archebu sioe a gwerthu’r tocynnau. Mae’r Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc yn galluogi i’r disgyblion cymryd rhan yn archebu, hyrwyddo, cyfarch yr artistiaid, gwerthu tocynnau a derbyn achrediad ‘Arts Award’ am eu gwaith caled.

 

Rhestr Sioeau’r Theatrau ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019-2020

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
The Blake Theatre
3 Hydref, 7pm

Cylch gwaith addysg: AAA, trawsgwricwlaidd, Saesneg, drama, blwyddyn 8-13

Gods & Kings
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Mer 9, 7.45pm / Iau 10, 1pm a 7pm / Gwe 11, 7.45pm Hydref

16+ oed. Iaith Arwyddo Prydain wedi’i hintegreiddio a thrafodaethau ar ôl y sioe.

Yn archwilio themâu iechyd meddwl a byw gyda salwch meddwl.

Yn seiliedig ar stori wir.

£5 am docynnau i bobl o dan 25 oed

Eye of the Storm
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Maw 15, 1pm / Mer 16, 10am a 1pm / Iau 17, 10am a 1pm / Gwe 18, 7pm / Sad 19, 11.30am, 2.30pm a 7pm Hydref

8+ Oed

Yn dilyn gofalwr ifanc ac yn archwilio themâu merched yn y maes gwyddonol.

Mae ysgolion sy’n archebu yn derbyn sesiwn holi-ac-ateb ar ôl y sioe gyda’r cast.

Gall Technocamps, rhaglen allanol cyfrifiadureg, ddarparu gweithdy ystafell ddosbarth.

Mae Theatr na nÓg wedi datblygu ap dosbarth am ddim sy’n llawn adnoddau a chynlluniau gwersi.

Gweithdy Theatr ‘School of Rock’
The Blake Theatre
29 Hyd – Sad 2 Tach 2019

Cylch gwaith addysg: AAA, trawsgwricwlaidd, drama, cerddoriaeth, blwyddyn 2-11

An Evening with Professor Alice Roberts
The Blake Theatre
Dydd Gwener 8 Tach 7.30pm

Cylch gwaith addysg: AAA, trawsgwricwlaidd, hanes, gwyddoniaeth, blwyddyn 7-13

Dr Faustus – gan Splendid Productions
The Blake Theatre, Trefynwy, NP25 3XP
28 Ion 2020

Cylch gwaith addysg: AAA, trawsgwricwlaidd, Saesneg, drama, blwyddyn 7-13

Drudwen
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Iau 7, 7pm / Gwe 8, 1pm a 7pm

7+ oed. Perfformiad yn y Gymraeg a’r Saesneg

Yn cynnwys syrcas, symudiad a cherddoriaeth

Stori dylwyth teg fodern, dywyll. Stori hudolus am drawsnewid, dewis a chanlyniad. Gyda syrcas awyr syfrdanol, comedi corfforol doniol a cherddoriaeth fyw swynol.

£6 i ysgolion

The Ugly Duckling
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Llun 25, 11am a 1.30pm / Maw 26, 11am a 1.30pm

3-6 oed

Cinderella
Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Gwe 29 Tach, 10am a 2pm / Llun 2, 2pm / Maw 3, 11.30am / Mer 4, 10am a 2pm / Iau 5, 2pm / Gwe 6, 2pm / Llun 9, 10am a 2pm / Maw 10, 2pm / Mer 11, 2pm / Iau 12, 10am a 2pm / Llun 16, 2pm / Mer 18, 10am / Iau 19, 2pm Rhagfyr

Tocynnau i ysgolion £9.50

I Wish I Was A Mountain
Theatr Bwrdeistref
Dydd Mawrth 15 Hydref

10.30am

Ar ddiwrnod y ffair flynyddol enwog, mae tref Faldum yn cael ymweliad annisgwyl. Mae crwydryn yn cynnig cyflawni dymuniad i unrhyw un sydd eisiau un. Cyn hir, mae’r ddinas wedi ei thrawsnewid. Mae plastai yn sefyll lle’r oedd cytiau mwd, ac mae cardotwyr yn gyrru o gwmpas mewn cert â cheffyl. Ac mae un dyn yn dymuno cael ei droi yn fynydd. Mae’r sioe hyfryd hon yn defnyddio odl, cerddoriaeth fyw, ac ychydig o athroniaeth fetaffisegol i ail-adrodd stori dylwyth teg glasurol Hermann Hesse yn eofn.

Athroniaeth i blant blwyddyn 7, adrodd stori a darn o theatr wych i bobl ifanc. Perfformiad gan Theatr Iolo

Tocynnau i ysgolion £6

Baba Yaga
Theatr Bwrdeistref
Dydd Mercher 6 Tachwedd 1pm a 6pm

Cynhyrchiad gan Windmill Theatre Company ac Imaginate

Mae Vaselina yn byw bywyd tawel, yn gweithio fel derbynnydd mewn bloc o fflatiau uchel iawn. Ond mae popeth yn newid pan gaiff ei gorfodi i wynebu preswylydd brawychus sy’n chwarae ei cherddoriaeth yn rhy uchel o lawer ac yn bwyta losin jeli â’i cheg ar agor.

Pwy yw’r cymydog rhyfedd yma? A fydd hi byth yn tawelu ei cherddoriaeth? A beth yn union mae hi’n cynllunio ar gyfer cinio?

Canllaw oedran 7+

Tocynnau i ysgolion £6

The Night Before Christmas
Theatr Bwrdeistref
Dydd Mercher 18 Rhagfyr – 11am a 1.30pm / Dydd Iau 19 Rhagfyr – 11am a 1.30pm / Dydd Gwener 20 Rhagfyr – 11am (Perfformiad IAP) a 6pm (Perfformiad Hamddenol) / Dydd Sadwrn 21

Stori hudolus am amser mwyaf hudolus y flwyddyn. Stori antur calonogol gyda sgôr hyfryd.

Tocynnau i ysgolion £6

Muckers
Theatr Bwrdeistref
Dydd Iau 27 Chwefror 11am

Darn anarchaidd am ffeministiaeth i gynulleidfaoedd ifanc gan Caroline Horton, cyd-gynhyrchiad gyda theatr ‘The Egg’, Caerfaddon, Oxford Playhouse a Conde Duque, Madrid. Gwyliwch y rhaglun. 7+ Oed

Tocynnau i ysgolion £6

 

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon
Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1BB
01495 227206

The Blake Theatre
Trefynwy, NP25 3XP
01600 719401
[email protected]

Theatr Bwrdeistref
Cross Street, Y Fenni, NP7 5HD
01873 850805
[email protected]

Glan yr Afon
Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1HG
01633 656757

Noson Allan a Hyrwyddwyr Ifanc
Cysylltwch â Peter Gregory ar 02920 441340

Dangoswch fwy