Sally James-Williams

Sally James-Williams

Enw: Sally James-Williams

Teitl Swydd: Pennaeth y Celfyddydau Perfformio

Sefydliad: Lliswerry High School

Disgyblaeth: Celfyddydau Perfformio

Cefndir

Mae Sally wedi dysgu drama i bobl ifanc am dros 20 mlynedd yn ystod ei hamser yn ysgol Uwchradd Llyswyry yng Nghasnewydd, lle mae hi ar hyn o bryd yn Bennaeth y Celfyddydau Perfformio. Mae hi’n credu’n gryf mewn pŵer drama i helpu pobl ifanc i fagu hyder a datblygu eu sgiliau personol, o wella’r ffordd maen nhw’n cyfathrebu i sut maen nhw’n gweithio gydag eraill.

Mae Sally wedi dysgu Cyfnod Allweddol 3, Drama TGAU a Lefel A am flynyddoedd lawer, gyda llawer o’i disgyblion yn mynd ymlaen i astudio drama mewn addysg uwch. Mae’n ymfalchïo ei bod wedi cadw mewn cysylltiad â’i chyn-fyfyrwyr ac yn dilyn eu gyrfaoedd fel actorion talentog, artistiaid perfformio ac athrawon drama.

Mae hi wedi bod yn frwdfrydig am theatr ers iddi fod yn blentyn, ac mae drama’n parhau i fod yn rhan fawr o’i bywyd. Yn ogystal ag addysgu, mae wedi cyfarwyddo nifer o gynyrchiadau ysgol, wedi cymryd rhan yn y gymdeithas ddramatig amatur leol, wedi gweithio yn hyfforddwr llwyfan, ac yn ddiweddar bu’n rhan o brosiect ysgolion creadigol arweiniol.