Louise Tolcher-Goldwyn

Louise Tolcher-Goldwyn

Enw: Louise Tolcher-Goldwyn

Teitl Swydd: Uwch Swyddog Addysg

Sefydliad: Llantarnam Grange Arts Centre

Disgyblaeth: Celf weledol / Celf Gymhwysol

Cefndir

Ar ôl graddio gyda gradd mewn dylunio o Goleg Celf Casnewydd ym 1996, sefydlodd Louise ei phractis ei hun fel artist gweledol 2D, yn gweithio allan o stiwdio yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange. Dechreuodd hefyd weithio i fudiad celfyddydau cymunedol The Pioneers yng Nghaerdydd . Mae hyn wedi rhoi cryn brofiad iddi yn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ar brosiectau preswyl ar raddfa fawr sy’n cynnwys mosaigau, cerameg a gwydr lliw. Fel artist a thiwtor llawrydd, bu Louise hefyd yn gweithio gydag elusen iechyd meddwl am 8 mlynedd.

Arweiniodd Louise glybiau creadigol ar ôl ysgol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd a bu’n gweithio fel tiwtor addysg oedolion ar gyfer prosiectau addysg ffurfiol a gweithgareddau y tu allan i’r ysgol ar gyfer pobl ifanc am 7 mlynedd. Ers hynny mae hi wedi symud i’w swydd bresennol fel Uwch Swyddog Addysg gyda’r cyngor, lle mae hi’n gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno pob agwedd o’r rhaglen ddysgu.

Mae gan Louise brofiad o weithio gydag oedolion a phobl ifanc o bob gallu, gan gynnwys oedolion sy’n byw â dementia a disgyblion AAA o bob oed. Mae hefyd yn gynrychiolydd ardal ar gyfer ENGAGE, sef rhwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant arweiniol ar gyfer addysg oriel.