Kate Verity

Kate Verity

Enw: Kate Verity

Teitl Swydd: Swyddog Datblygu'r Celfyddydau

Sefydliad: Caerphilly CBC Arts Development

Disgyblaeth: Celfyddydau Cymunedol a Chyfun / Celf Weledol / Theatr a'r Celfyddydau Perfformio / Llenyddiaeth

Cefndir

Mae Kate yn artist gweledol gyda dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu sesiynau celfyddydol i ystod eang o grwpiau gwahanol, gan gynnwys plant a phobl ifanc, pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu a’r rhai sy’n profi problemau iechyd meddwl. Mae wedi gweithio yng Ngwasanaeth Celfyddydau Cyngor Caerffili ers dros ddeng mlynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu prosiectau celfyddydol a chydweithio ag artistiaid eraill.

Mae gan Kate angerdd dros gelfyddyd theatr a pherfformio ac mae’n gweithio’n rheolaidd gyda grwpiau fel Theatr Ieuenctid Caerffili, yn dylunio setiau a phropiau ar gyfer eu sioeau, ac yn brif arlunydd ar gyfer gorymdaith carnifal Gŵyl Maendy. Mae’n cyflwyno gweithdai celfyddydau cymunedol mewn amrywiaeth o ffurfiau celf, gan weithio’n aml fel rhan o gynulliad Malarky Artist.

Mae gan Kate MA mewn Celf ac Iechyd ac mae’n credu’n angerddol yng ngrym y celfyddydau fel arf i hybu iechyd a lles a newid bywydau.