Karin Molson

Karin Molson

Enw: Karin Molson

Teitl Swydd: Rheolwr Dysgu

Sefydliad: Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy

Disgyblaeth: Amgueddfeydd

Cefndir

Mae Karin yn Rheolwr Dysgu ar gyfer Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy ac mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes dysgu amgueddfeydd ac orielau. Mae hi wedi gweithio i amrywiaeth eang o amgueddfeydd ac orielau celf gan gynnwys Kettle’s Yard (Prifysgol Caergrawnt), Amgueddfa Werin Caergrawnt a’r Sir, Amgueddfa Corinium, ac Amgueddfeydd, Orielau ac Archifau Bryste.

Mae ei gwaith yn cynnwys datblygu profiadau dysgu creadigol sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm wedi’u hysbrydoli gan wrthrychau a dogfennau amgueddfeydd, paentiadau a ffotograffau ac adeiladau hanesyddol. Mae’n darparu hyfforddiant mewn trin ac ymchwilio gwrthrychau, ac yn defnyddio casgliadau amgueddfeydd ar gyfer dysgu creadigol.

Mae hi wedi cyd-ysgrifennu dau gyhoeddiad ar gyfer athrawon sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio cerfluniau a cherflunio ar gyfer datblygu sgiliau meddwl uwch, ac ar ddefnyddio casgliadau amgueddfeydd, dogfennau ac adnoddau hanesyddol eraill i ddatblygu dysgu creadigol yn yr ystafell ddosbarth. Mae hefyd wedi gweithio ar nifer o brosiectau hanes llafar rhwng y cenedlaethau, gyda dau ohonynt wedi arwain at gynhyrchu ffilmiau ar gyfer ysgolion ar draws Bryste a Sir Fynwy.

Mae Karin yn Gadeirydd Fforwm Addysg Treftadaeth De Cymru, yn aelod o’r Grŵp dros Addysg mewn Amgueddfeydd, ac yn Gynghorydd Gwobr Gelfyddydol (Darganfod ac Archwilio).