Dean Yhnell

Dean Yhnell

Enw: Dean Yhnell

Teitl Swydd: Cerddor / Addysgwr

Sefydliad: Beat Technique

Disgyblaeth: Cerddoriaeth

Cefndir

Mae Dean yn beatbocsiwr dawnus (sef yn defnyddio Techneg Beat), rapiwr, DJ, cynhyrchydd ac ysgrifennwr caneuon. Mae hefyd yn gweithio fel addysgwr ac ymgynghorydd cerddoriaeth.

Ar ôl gwneud y naid i mewn i beatbocsio proffesiynol yn 2010, mae gyrfa a repertoire Dean wedi blodeuo. Mae wedi creu arddull perfformio unigryw a phresenoldeb llwyfan, a adeiladwyd ar gyfnodau a digwyddiadau Glastonbury, yr O2, Royal Ascot a Silverstone i enwi ond ychydig. Mae hefyd wedi cyfrannu’n helaeth at y sin brwydrau beatbocsio, gan gystadlu ym Mhencampwriaethau’r Deyrnas Unedig yn 2014 cyn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Beatbocsio Cymru cyntaf erioed yn 2015, lle collodd ond gan ychydig i’r enillydd yn y camau cynderfynol.

Mae Dean bellach yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn dysgu pobl ifanc mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid. Mae’n addysgu’r grefft o beatbox, rap, DJ-ing a chynhyrchu cerddoriaeth. Mae Dean yn frwdfrydig am addysgu ei dalentau cerddorol a’u gwneud yn drosglwyddadwy i bobl ifanc, gan wella eu lefelau cyfathrebu, llythrennedd a hyder drwy ei arddull addysgu. Mae wedi cael llawer o lwyddiant gyda phobl ifanc sydd wedi ‘u dadrithio sy’n gweld yr ysgol yn her, gan eu galluogi i wella presenoldeb, ymddygiad a chymhelliant ym mhob un o feysydd y cwricwlwm.