David Powell

David Powell

Enw: David Powell

Teitl Swydd: Rheolwr Gyfarwyddwr

Sefydliad: Upbeat Music and Arts Service Ltd

Disgyblaeth: Cerddoriaeth

Cefndir

Mae David yn athro profiadol ac yn addysgwr cerddoriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’n gweithio gydag ysgolion i gyflawni prosiectau cerddoriaeth, dawns a chelf drwy ei gwmni, Upbeat Music and Arts.

Ar ôl astudio ac ymarfer yn wreiddiol fel cerddor proffesiynol, dechreuodd David ar waith addysgu peripatetig rhan amser ym 1989 ochr yn ochr â’i yrfa berfformio. Ym 1996 enillodd radd mewn addysg gynradd ym Mhrifysgol De Cymru ac ymunodd ag ysgol Iau y Gaer fel athro dosbarth. Yn ystod y cyfnod hwn roedd yn athro rhifedd enghreifftiol ar gyfer Cyngor Casnewydd.

Penodwyd David yn Bennaeth Cynorthwyol Gwasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent yn 2001 ac arhosodd tan 2013, gan oruchwylio’r ddarpariaeth o wasanaethau cerddoriaeth i ysgolion ym Mlaenau Gwent a Chasnewydd. Yn nodedig, cododd y ddarpariaeth cerddoriaeth offerynnol mewn ysgolion 100% ym Mlaenau Gwent rhwng 2001 a 2010. Defnyddiwyd llawer o strategaethau arloesol i gyflawni’r lefelau uchel hyn o ymgysylltu mewn ardal gydnabyddedig o amddifadedd cymdeithasol ac economaidd difrifol.

Yn 2013 ffurfiodd David Upbeat Music and Arts Service Ltd, a wnaeth creu llu o artistiaid o sawl disgyblaeth gan greu prosiectau a phrofiadau effaith uchel i ysgolion.

Ym mis Mawrth 2017, cafodd David wobr ‘Creadigrwydd ac Arloesedd’ gyntaf y South Wales Argus.