David Garner

Gavid Garner

Enw: David Garner

Teitl Swydd: Arlunydd

Sefydliad: N/A

Disgyblaeth: Celf weledol

Cefndir

Mae David yn arlunydd gosod Cymreig sy’n adnabyddus am ei ddefnydd o wrthrychau a ddarganfuwyd a themâu gwleidyddol amlwg. Cafodd ei eni yng Nglyn Ebwy, De Cymru, ac astudiodd yng Ngholeg Celf Casnewydd a Chaerdydd ac yna’r Coleg Celf Brenhinol yn Llundain.

Mae Garner yn un o artistiaid gweledol mwyaf blaenllaw Cymru, ar ôl arddangos gwaith wrth ochr artistiaid o fri rhyngwladol fel Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Bill Viola a Mark Wallinger. Mae wedi arddangos yn eang gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Oriel Celfyddydau Modern Glasgow, ac Oriel Hubert Winter yn Fienna.

Prynwyd ei waith gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Gelfyddydau Cyfoes Cymru a ‘Gwobr Brynu Richard a Rosemary Wakelin’. Dyfarnwyd gwobr Ivor Davies iddo am waith sy’n ‘cyfleu’r ysbryd o actifiaeth yn y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth yng Nghymru’. Yn fwyaf diweddar, roedd Garner ar y rhestr fer i gynrychioli Cymru yn Fenis ar gyfer 2019.

Wikipedia

Art UK