Clary Saddler

Clary Saddler

Enw: Clary Saddler

Teitl Swydd: Sefydlydd cwmni theatr / cyfarwyddwr artistig / cynhyrchydd / cyfarwyddwr / hwylusydd / tiwtor / ymarferydd celfyddydau cynhwysol

Sefydliad: Forget-Me-Not-Productions

Disgyblaeth: Theatr, Cyfryngau, Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cefndir

Graddiodd Clary o ysgol ddrama yn 2002, ac ers hynny mae wedi adeiladu gyrfa sy’n rhychwantu’r celfyddydau perfformio, y cyfryngau, cerddoriaeth a’r celfyddydau cynhwysol. Enillodd Statws Athrawes Cymwysedig yn 2011.

Mae ei chefndir yn cynnwys 16 mlynedd fel actor, cerddor ac ysgrifennwr caneuon proffesiynol. Mae wedi teithio gyda chwmnïau sy’n cynnwys Theatre for Youth a’r Production Crew, yn ogystal â gweithio’n broffesiynol fel cynhyrchydd, cyfarwyddwr, hwylusydd a thiwtor drwy ei chwmni ei hun, Forget-Me-Not-Productions Ltd.

Ar ôl cymhwyso fel athrawes, bu Clary yn dysgu ac yn darlithio am bedair blynedd – gan arbenigo mewn addysg uwchradd drama, cerddoriaeth a’r cyfryngau. Mae wedi addysgu cyrsiau lefel A Drama ac Astudiaethau Theatr a gradd BA Anrh mewn Drama ac Addysg.

Mae arbenigeddau Clary yn cynnwys theatr ddigidol, gwneud ffilmiau, cerddoriaeth a chyfansoddi caneuon. Mae ganddi ddiddordeb brwd hefyd mewn datblygu celfyddydau cynhwysol. Mae wedi gweithredu fel mentor i eraill ar sawl pwynt drwy gydol ei gyrfa. Mae hyn wedi cynnwys mentora athrawon dan hyfforddiant, hyfforddi myfyrwyr a phrentisiaid profiad gwaith, a chyflwyno a dylunio sesiynau HMS a min nos i staff mewn nifer o wahanol ysgolion.