Carol Williams

Carol Wiliams

Enw: Carol Williams

Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Cerdd sy’n Ymadael / Arweinydd Pwnc ar gyfer Cerddoriaeth

Sefydliad: Bassaleg School

Disgyblaeth: Cerddoriaeth

Cefndir

Mae Carol yn gerddor, yn drefnwr, yn fentor ac yn athrawes gyda dros 30 mlynedd o brofiad o ddysgu cerddoriaeth mewn ysgolion uwchradd. Hi yw Cyfarwyddwr Ymadawol Cerddoriaeth Ysgol Basaleg yng Nghasnewydd.

Mae Carol yn credu’n angerddol ym mhwysigrwydd y celfyddydau wrth ddatblygu aelodau cyflawn o’r gymdeithas, ac mae’n teimlo’n gryf y dylai addysg gelfyddydol dda a chynhwysol fod yn rhan hanfodol o’r profiad dysgu i bob disgybl. Mae ei gyrfa fel athrawes wedi ei gweld yn cofleidio llawer o newidiadau i’r cwricwlwm, gan gynnwys cyflwyno TGAU a’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ynghyd â nifer o wahanol fanylebau Lefel A a TGAU.

Yn 2015, cynhwysodd Estyn yr Adran Gerddoriaeth dan arweiniad Carol yn Ysgol Basaleg fel astudiaeth achos sy’n dangos arfer da wrth addysgu’r celfyddydau creadigol.

Fel athrawes ac arweinydd, mae Carol ar hyn o bryd yn gweithio gyda Cherddoriaeth Gwent i gyflwyno addysgu a dysgu o ansawdd da trwy weithgareddau cerddorol unigol a grŵp. Fel arweinydd, mae wedi cyfarwyddo corau a bandiau’r ysgol, gan berfformio gyda chryn lwyddiant mewn gwyliau, digwyddiadau a lleoliadau mawreddog ledled Ewrop.

Mae Carol hefyd yn fentor allanol i athrawon newydd gymhwyso (ANG), gan weithio mewn partneriaeth â’r GCA, CGA a Llywodraeth Cymru i fentora athrawon newydd, o bob maes pwnc ac mewn gwahanol ysgolion, drwy eu blwyddyn gyntaf o addysgu.