Adnoddau

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru wedi datblygu pecynnau adnoddau dysgu sy’n cynnwys gwybodaeth a gweithgareddau wedi’u creu i wella cyflwyniad celfyddydau mewn ysgolion. Mae rhai o’r pecynnau wedi’u cysylltu i’r cwricwlwm a bwriad rhai yw gwella arfer proffesiynol. Mae’r storfa Adnoddau Dysgu hefyd yn cynnwys adnoddau gyda gwybodaeth a ddatblygwyd gan sefydliadau eraill y credwn ni fydd yn ddefnyddiol i athrawon ac artistiaid sy’n cyflwyno prosiectau mewn ysgolion. Os oes gennych chi adnoddau yr ydych yn barod i’w rhannu gydag eraill, cysylltwch â ni.
Ni chanfuwyd canlyniadau