Adnoddau Dysgu

Rydyn ni’n cyhoeddi pecynnau adnoddau dysgu i gyd-fynd â’r cyrsiau rydyn ni’n eu datblygu. Mae’r pecynnau adnoddau hyn yn gweithredu fel fframwaith sy’n helpu athrawon i gyflwyno cynnwys y cwrs yn yr ystafell ddosbarth.

Er mwyn helpu athrawon a theuluoedd yn ystod y pandemig Covid-19 rydym bellach wedi sicrhau bod ein holl adnoddau dysgu ar gael i’w lawrlwytho.

Cysylltwch â ni am syniadau a chefnogaeth wrth ddefnyddio’r adnoddau hyn a rhannwch eich gwaith creadigol gyda ni gan ddefnyddio’r hashnod: #StiwdioAdref

Bîtbocsio, rapio, a gair llafar

Bîtbocsio, rapio, a gair llafar


Mae’r prosiect cerddoriaeth a geiriau creadigol hwn wedi cael ei roi ar brawf gydag ysgolion gan yr awduron Rufus Mufasa, Beat Technique a Mr Phormula.

Datblygu sgiliau a hyder disgyblion mewn cerddoriaeth, perfformio, cynhyrchu cerddoriaeth ddigidol, a barddoniaeth tra’n eu hannog i ddarllen gwrthrychau ac archwilio treftadaeth hanesyddol a chyfoes ar gyfer dysgu.

 


Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

Bywyd Cyfrinachol Gwrthrycha


Mae defnyddio gwrthrychauamgueddfa’n cynnig cyfle prin i ddefnyddio creadigrwydd y gorffennol i archwilio ac ysbrydoli creadigrwydd yn y dyfodol.

Mae gwrthrychau’n ein helpu i wneud synnwyr o’r byd o’n hamgylch,a chyfle i wneud cysylltiadau a dysgu am wahanol ddiwylliannau a chyfnodau. Mae creadigrwydd a dyfeisgarwch pobl yn y gorffennol, newidiadau technolegol, achosiad a pharhad oll i’w gweldmewn gwrthrych.

 


Celf Gyflym

Celf Gyflym


Mae’r prosiectau celf yn y pecyn hwn wedi cael eu profi a’u defnyddio mewn ysgolion a grwpiau cymunedol gan yr awduron. Maen nhw wedi’u dylunio i fod yn hwyl, yn hawdd ac yn gyflym – a’r rhan fwyaf o’r deunyddiau ar gael yn barod yn yr ystafell ddosbarth neu’n rhad i’w prynu.

Bydd y prosiectau’n datblygu sgiliau a hyder y disgyblion mewn celf a/neu dechnoleg dylunio, ac mae modd eu haddasu neu eu datblygu ymhellach i ateb eich anghenion chi.

 


Celfyddydau Safle-benodol

Celfyddydau Safle-benodol


Mae defnyddio gwrthrychauamgueddfa’n cynnig cyfle prin i ddefnyddio creadigrwydd y gorffennol i archwilio ac ysbrydoli creadigrwydd yn y dyfodol.

Mae gwrthrychau’n ein helpu i wneud synnwyr o’r byd o’n hamgylch,a chyfle i wneud cysylltiadau a dysgu am wahanol ddiwylliannau a chyfnodau. Mae creadigrwydd a dyfeisgarwch pobl yn y gorffennol, newidiadau technolegol, achosiad a pharhad oll i’w gweldmewn gwrthrych.

 


Creu Robot a all Dynnu Lluniau a Dawnsio

Creu Robot a all Dynnu Lluniau a Dawnsio


Mae’r prosiect celf weledol ddigidol hwn wedi cael ei brofi gydag ysgolion gan yr awdur Paul Granjon.

Dyluniwyd y prosiect i fod yn hwyl, yn atyniadol, yn berthnasol ac yn unol â Fframwaith Cymhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru, wrth archwilio creadigrwydd unigol disgyblion trwy fframwaith Cwricwlwm y Celfyddydau Mynegiadol.

 


Cyflwyniad I Animeiddio

Cyflwyniad I Animeiddio


Yn yr ystafell ddosbarth, gall animeiddio helpu i ddod â hanes yn fyw, datblygu dull adrodd stori a defnyddio rhifedd, celf, sylw at fanylder a gwaith tîm.

I animeiddiomae angen i chi ddatblygu amynedd a dod i arfer â gwneud tasgau ailadroddus gyda symudiadau manwl. Ond gall y canlyniadau fod yn fuddiol iawn. Os hoffech wneud eich ffilmeich hun ar YouTube, dyma eich cyfle.

 


Dyfeisio – Drama

Dyfeisio – Drama


Mae dyfeisio yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyˆnâ’r broses o greu theatr drwy ddulliau ymarferol.

Trwy ddatblygu eu gwaith eu hunainmaent yn archwilio arddull, ffurf, strwythur, plot, cymeriad, deialog, llwyfannu a chynllunio o safbwynt gwneuthurwyr theatr go iawn.

 


Gwnewch e'n Ddigidol

Gwnewch e’n Ddigidol


Mae lluniadu’n dal yn un o brif ddulliau pobl o ymgysylltuâ’r byd, mae’n troi syniad yn ffurf ac mae’n elfen sylfaenol o ddysgu.

Mae angen i ni sicrhau bod einmyfyrwyr creadigol yn gallu cofnodi, delweddu, cyfleu a gwireddu syniadau’n hyderus drwy luniadu, ermwyn iddynt allu symud ymlaen a llwyddo yn eu hymarfer ar bob lefel.

 


Lluniadu – Dosbarth Meistr

Lluniadu – Dosbarth Meistr


Mae lluniadu’n dal yn un o brif ddulliau pobl o ymgysylltuâ’r byd, mae’n troi syniad yn ffurf ac mae’n elfen sylfaenol o ddysgu.

Mae angen i ni sicrhau bod einmyfyrwyr creadigol yn gallu cofnodi, delweddu, cyfleu a gwireddu syniadau’n hyderus drwy luniadu, ermwyn iddynt allu symud ymlaen a llwyddo yn eu hymarfer ar bob lefel.

 

Newyddion Perthnasol