Rhwydwaith Celfyddydau as Addysg:

De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol yng Nghymru. Rydyn ni’n cynnig datblygiad proffesiynol a chymorth o ran cysylltu addysgwyr i hwyluso cwricwlwm celfyddydau mynegiannol Cymru.

Make your own Halloween mask video 🎨 https://midwalesarts.org.uk/halloween-masks/

Opening today for applications!
Cultural Recovery Grant Fund for Freelancers in the Creative Industries:
https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/fund-support-creative-freelancers-wales-affected-covid-19

3D Hand Illusion drawing technique https://artsed.wales/en/hand-illusion/

Techneg lluniadu creu llaw 3D https://celfadd.cymru/cy/creu-llaw/