Dwyn ynghyd ysgolion, artistiaid a mudiadau diwylliannol i gefnogi’r dysgu Celfyddydau Mynegiannol.

Mae’r Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg yn tynnu ynghyd ysgolion, artistiaid a chyrff diwylliannol i gefnogi dysgu’r Celfyddydau Mynegiannol, gyda phrofiadau hyfforddi wedi eu teilwra i Gwricwlwm Cymru.

Mae'r Rhwydwaith yn bodoli er mwyn hwyluso’r berthynas rhwng ysgolion, artistiaid a chyrff diwylliannol, i ysbrydoli’r arfer gorau o fewn Maes Celfyddydau Mynegiannol Dysgu a Phrofiad Cwricwlwm Cymru.

Fel rhwydwaith cenedlaethol o athrawon, artistiaid a chyrff diwylliannol, mae’r Rhwydwaith yn amlygu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithredu, ac yn weithgar yn meithrin cydweithrediad proffesiynol rhwng ysgolion a sector y celfyddydau yng Nghymru.

Cyflwyniad i’r Rhwydwaith

Gwaddol y Rhwydwaith yw pedwar rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg rhanbarthol ,a ffurfiwyd i ddechrau fel rhan annatod o Gynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau, a ffurfiwyd fel cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2020 fe unwyd y pedwar rhwydwaith rhanbarthol i ffurfio un Rhwydwaith Cenedlaethol i wasanaethu Cymru gyfan, yn cynnig rhaglen gyson a chydlynol.

0

Ymrwymo gydag Ysgolion

0

Cyfranogiad Athrawon

0

Sesiynau a Gyflawnwyd

0

Y Gymuned Ddigidol

Ysgol Gynradd Parc Tredegar
Mae’r prosiect gair-llafar rhyfeddol hwn wedi ysbrydoli ein dysgwyr i danio eu dychymyg ac i fynegi eu hunain. Mae Gair Llafar wedi cryfhau perthynas yr ysgol gydag asiantaethau allanol yn ein cymuned i gefnogi prosiectau llythrennedd yn y dyfodol, o fewn fframwaith y cwricwlwm newydd.
Nicola Williams
Ysgol Gynradd Parc Tredegar

Digwyddiadau dan Sylw