Rhwydwaith Celfyddydau as Addysg:

De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol yng Nghymru. Rydyn ni’n cynnig datblygiad proffesiynol a chymorth o ran cysylltu addysgwyr i hwyluso cwricwlwm celfyddydau mynegiannol Cymru.

3D Hand Illusion drawing technique https://artsed.wales/en/hand-illusion/

Techneg lluniadu creu llaw 3D https://celfadd.cymru/cy/creu-llaw/

Teithiau gweledol, digidol gyda chollage https://celfadd.cymru/cy/collage-digidol/

Digital, visual journeys with collage https://artsed.wales/en/digital-collage/